A++黃金單字2000_封面.jpg

A++黃金單字 2000

建議適用英檢初級/英文會考

主題圖像記憶
重要字詞講解

_edited.png

A++文法通 5

補教名師著作

建議適用九年級全學期

_edited.png
A++文法通5-01.jpg
 

A++閱讀通 4

建議適用八年級下學期

_edited.png
A++閱讀通 4 封面.jpg

全彩印刷

圖文並茂

Tang-Ao Book Co.,LTD  TEL:04-27083767